Privacy

Privacyverklaring van MB W201/C-Klasse Club Nederland

U vindt de uitgebreide Privacyverklaring van de MB W201/C-Klasse Club hier.

Vragen of klachten

Hebt u vragen over deze privacyverklaring of heeft u opmerkingen of klacht over dit onderwerp met betrekking tot de MB W201/C-Klasse Club?
Dan kunt u contact opnemen met de binnen de club daartoe aangewezen functionaris (zie ook de contactgegevens op de website van de club) door het sturen van een E-mail aan: privacy@mbccn.nl.

Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.