Na Jeugdlidmaatschap nu ook Juniorlidmaatschap!

In de Algemene Ledenvergadering van dit voorjaar deed een van onze leden het voorstel om naast het Jeugdlidmaatschap óók een Juniorlidmaatschap in te stellen. Het bestuur heeft dit voorstel graag overgenomen. We willen Mercedes-liefhebbers jonger dan 18 jaar ook graag in de gelegenheid stellen om al op jonge leeftijd kennis te maken met onze clubactiviteiten, te profiteren van de voordelen van het lidmaatschap en daarmee vanzelf toe te groeien naar een lidmaatschap als Jeugdlid en later een Gewoon lidmaatschap.

Jeugdleden (18 tot en met 24 jaar) betalen de helft van de jaarlijkse contributie. Juniorleden (tot en met 17 jaar) betalen slechts een kwart van de jaarlijkse contributie (€ 12,50)! Hiermee maken we de drempel voor jongeren om toe te treden tot onze club zo laag mogelijk.

Het voorstel is voorgelegd aan onze leden en deze zijn hiermee akkoord gegaan. Met onmiddelijke ingang is het Juniorlidmaatschap toegevoegd in onze aanmeldingsprocedure en kunnen junioren zich aanmelden.